Nhà sản xuất tự thân

Nhà sản xuất tự thân

06:30 25/03/2022 0

Phim chiếu mạng đến nay vẫn đang trong thời kỳ nở rộ, mà phần lớn đội ngũ tạo nên sự sôi động ấy chính là các nghệ sĩ - những nhà sản xuất tự thân.