Khủng hoảng kinh tế

100 triệu USD củng cố vị thế nền tảng tiêu dùng Be
Kinh tế

100 triệu USD củng cố vị thế nền tảng tiêu dùng Be

Khoản hỗ trợ tài chính lên đến 100 triệu USD không chỉ khẳng định vị thế của Be trong mắt nhà đầu tư quốc tế mà còn củng cố mục tiêu đưa Be trở thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ hàng đầu Việt Nam.

Top