Lúa gạo

Quảng Nam: Dân gửi đơn tập thể kiến nghị 'cứu' hàng chục ha lúa vì nguy cơ mất trắng
Dân sinh

Quảng Nam: Dân gửi đơn tập thể kiến nghị 'cứu' hàng chục ha lúa vì nguy cơ mất trắng

Nhiều người dân ở Quảng Nam đã làm đơn tập thể kiến nghị 'cứu' hàng chục ha lúa, hoa màu có nguy cơ bị chết vì không có nước để tưới tiêu.

Top