Nghỉ hưu

Lương hưu luôn được điều chỉnh để đảm bảo cuộc sống người về hưu
Đời sống

Lương hưu luôn được điều chỉnh để đảm bảo cuộc sống người về hưu

Tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), khi đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian tham gia, người lao động (NLĐ) được hưởng lương hưu hằng tháng. Đây là nguồn thu nhập ổn định để đảm bảo cuộc sống khi về già và trong suốt thời gian nghỉ hưu được cấp thẻ BHYT (với mức hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh) để chăm sóc sức khỏe.

Top