Người Mỹ gốc Việt

Tâm sự đầu năm của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt - Mỹ
Kinh tế

Tâm sự đầu năm của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt - Mỹ

Nhiều người biết về ông David Dương trong vai trò ông chủ của các công ty thu gom và xử lý rác tầm cỡ tại Mỹ và Việt Nam. Nhưng, trong số báo xuân Nhâm Dần, chúng tôi “đổi khẩu vị” bằng cuộc phỏng vấn ông trong cương vị Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt - Mỹ (VABA).

Top