Nhà vệ sinh không… vệ sinh ở trường học nông thôn

Nhà vệ sinh không… vệ sinh ở trường học nông thôn

06:01 18/04/2022 1

Vấn đề 'nhà vệ sinh nhưng không… vệ sinh' ở các trường học vùng sâu, vùng xa là thực trạng đã được báo động đỏ từ nhiều năm qua. Với mức độ quan tâm và hỗ trợ 'khiêm tốn' như hiện nay, điều này vẫn sẽ tiếp diễn.