Từ khóa

quan tri kinh doanh

Sắp xếp theo:

Anh Phú (trái) đang hướng dẫn cho học viên về chăm sóc, bảo dưỡng xe	 /// Ảnh: NVCC

Khởi nghiệp trái ngành

Học ngành xuất bản nhưng khởi nghiệp làm sửa xe, học quản trị kinh doanh ra làm nông dân, học kiến trúc xong về...
0 Bình luận
Xem thêm