Ngành eSports 2023: nhiều thách thức và biến động

Ngành eSports 2023: nhiều thách thức và biến động

09:09 25/01/2023 0

Thời mà các công ty eSports dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn đầu tư trong thập kỷ trước dường như đã thành dĩ vãng khi giờ đây các nhà đầu tư đã đặt các câu hỏi liên quan đến mô hình kinh doanh và lợi tức đầu tư. eSports trong năm 2023 đang thay đổi.