rừng phòng hộ

Lâm Đồng từ chối dự án thủy điện ở thắng cảnh hồ Tuyền Lâm
Văn hóa

Lâm Đồng từ chối dự án thủy điện ở thắng cảnh hồ Tuyền Lâm

Việc đầu tư xây dựng dự án thủy điện tích năng ở thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt) sẽ làm ảnh hưởng đến mục tiêu, chức năng chính của thắng cảnh này.

Top