Thu gom rác

Vinh danh và hỗ trợ lao động nữ phi chính thức về thu gom rác thải
Cộng đồng

Vinh danh và hỗ trợ lao động nữ phi chính thức về thu gom rác thải

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 sắp đến, Unilever Việt Nam có cơ hội nhìn lại chặng đường “Hồi sinh rác thải nhựa” mà doanh nghiệp đã triển khai từ năm 2021 với mục tiêu kép: thúc đẩy phân loại rác tại nguồn và thu gom rác thải nhựa để bảo vệ môi trường.

Đức Trọng xã hội hóa việc thu gom, vận chuyển rác thải
Bạn cần biết

Đức Trọng xã hội hóa việc thu gom, vận chuyển rác thải

Việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng ở H.Đức Trọng (Lâm Đồng) gặp những khó khăn nhất định và địa phương đã xây dựng đề án xã hội hóa việc này.

Top