lắt léo chữ nghĩa
Lắt léo chữ nghĩa: Từ 'dấu sắc' sang 'không dấu'

Lắt léo chữ nghĩa: Từ 'dấu sắc' sang 'không dấu'

3
Trong lĩnh vực Hán Việt, thỉnh thoảng ta vẫn thấy có sự chuyển biến từ phù khứ sang phù bình, tức từ thanh điệu 5 sang thanh điệu 1, theo chính tả chữ quốc ngữ là từ dấu sắc sang không dấu.
Lắt léo chữ nghĩa: Từ tơ chỉ đến ngó ý

Lắt léo chữ nghĩa: Từ tơ chỉ đến ngó ý

0
Phần lớn những bản Kiều quốc ngữ lưu hành từ trước đến nay đều ghi câu 2242 của Truyện Kiều là:
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng
Ngó ý
đối với tơ lòng.
Lắt léo chữ nghĩa: Xép trong ga xép

Lắt léo chữ nghĩa: Xép trong ga xép

0
Trên Thanh Niên ngày 27.10.2019, chúng tôi đã bàn về nguồn gốc của từ xép trong địa danh Xép Bà Lý. Sau đó, bạn đọc Lê Hùng Tiến có nêu ý kiến: 'Tôi biết một từ xép,tôi hiểu là nhỏ bé, không quan trọng, trong ga xép. Vậy xép trong ga xép có liên quan gì với Xép Bà Lý?'.
Lắt léo chữ nghĩa: Xép hay xếp?

Lắt léo chữ nghĩa: Xép hay xếp?

0
Liên quan đến vấn đề 'xép hay xếp?' trong một số địa danh ở miền Tây (Nam bộ), đã có một cuộc trao đổi thân mật và thú vị trên Facebook.
Lắt léo chữ nghĩa: Cống hay vẫn là cổng?

Lắt léo chữ nghĩa: Cống hay vẫn là cổng?

0
Câu 267 của Truyện Kiều Thâm nghiêm kín cổng cao tường. Phần lớn các bản phiên âm đều đọc như thế, nhưng Tản Đà thì đọc thành Thâm nghiêm kín cống cao tường.
Lắt léo chữ nghĩa: Từ 'trát' đến 'lát'

Lắt léo chữ nghĩa: Từ 'trát' đến 'lát'

1
Từ điển tiếng Việt của Trung tâm Từ điển học (Vietlex) do Hoàng Phê chủ biên, bản 2008, giảng trát là “[cũ] lệnh bằng văn bản của quan lại truyền xuống cho dân, cho cấp dưới”, với thí dụ: lính cầm trát về làng bắt phu.
Lắt léo chữ nghĩa: Ngơi hay nghe?

Lắt léo chữ nghĩa: Ngơi hay nghe?

0
Chúng tôi đọc câu 567 của Truyện Kiều - Bản Duy Minh Thị 1872 là: 'Não người nghe gió lắng mưa'. Còn trong Tư liệu Truyện Kiều - Thử tìm hiểu bản sơ thảo Đoạn trường tân thanh (NXB Giáo dục, 2008) thì Nguyễn Tài Cẩn đọc là: 'Não người ngơi gió láng mưa'. Khác nhau ở hai chữ: nghe ≠ ngơi và lắng ≠ láng.
Lắt léo chữ nghĩa: Thanh phù sạ [乍]

Lắt léo chữ nghĩa: Thanh phù sạ [乍]

0
Trong bài này, chúng tôi muốn nói về mấy chữ hình thanh mà thanh phù là chữ sạ [乍], nhưng lại đọc thành tạc, tác, trá, trách, tộ.
Lắt léo chữ nghĩa: Từ sinh đến sống

Lắt léo chữ nghĩa: Từ sinh đến sống

0
Tại thiên 'Hán Việt ngữ nghiên cứu', in trong quyển Hán ngữ sử luận văn tập của mình (Khoa học xuất bản xã, Bắc Kinh, 1958, tr.290-406), Vương Lực đã khẳng định rằng từ sống không có liên quan gì đến sinh [生] về mặt từ nguyên vì đây là một từ có nguồn gốc Môn-Khmer (xin xem tr.359).
Lắt léo chữ nghĩa: Từ D thành GI

Lắt léo chữ nghĩa: Từ D thành GI

0
Trong chính tả của chữ Việt, nếu truy nguyên cho cặn kẽ, ta sẽ thấy có nhiều chữ lẽ ra phải viết với D, nay đã bị “ép viết” với GI.
Lắt léo chữ nghĩa: Sừ: bừa; cúc: cuốc?

Lắt léo chữ nghĩa: Sừ: bừa; cúc: cuốc?

0
Tam thiên tự là một tác phẩm xưa, giảng 3.000 chữ/từ Hán bằng chữ Nôm trong đó có vế “鋤 sừ: bừa;鞠 cúc: cuốc” (chữ số 49 và chữ số 50). Cả hai chữ này đều bị giảng sai.