Agribank dành 25.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi cho vay thấu chi

Agribank dành 25.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi cho vay thấu chi

15:30 27/12/2021 1

Để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19, đáp ứng nhu cầu mua sắm, sinh hoạt trong đời sống của khách hàng, đồng thời nhằm hạn chế tín dụng đen, Agribank dành 25.000 tỉ đồng cho vay thấu chi với lãi suất ưu đãi (tối đa 7,5%/năm) đối với khách hàng trả lương qua tài khoản tại Agribank.