trả nợ

Doanh nghiệp tăng phát hành cổ phiếu trả cổ tức, trả nợ
Chứng khoán

Doanh nghiệp tăng phát hành cổ phiếu trả cổ tức, trả nợ

Trong bối cảnh khó khăn về dòng vốn, các doanh nghiệp công bố phát hành cổ phiếu để trả cổ tức hay thậm chí trả nợ cho ngân hàng.

Top