Không có tương quan ngữ âm NH > GI

Không có tương quan ngữ âm NH > GI

06:51 08/03/2020 1

Trên Thanh Niên chủ nhật 1.3.2020, chúng tôi đã chứng minh thêm một lần nữa rằng giá trong giá đỗ (đậu) là một từ Hán Việt. Ngay sau đó, trên Facebook, bạn Cong Minh Do đã có ý kiến như sau:

 /// Ảnh: A.C

Từ CẢNH đến CÁNH

07:06 03/06/2018 3

Từ điển tiếng Việt của Trung tâm từ điển học (Vietlex) đã không đúng khi gộp cánh trong cánh đồng với cánh trong cánh chim, cánh tay... vào cùng một mục từ. Thực ra, ở đây, ta có hai từ cánh hoàn toàn khác nhau.

Từ bộng đến nọc

Từ bộng đến nọc

06:47 11/03/2018 0

Trong vốn từ vựng của tiếng Việt, con hổ và con rắn vẫn “thường trú” chung trong một câu thành ngữ mà nhiều quyển từ điển đã ghi nhận: “hang hùm nọc rắn”...