Bị chích điện, đâm bạn làm thuê tử vong
Xông thẳng vào tiệm cắt tóc, rút dao đâm chết người
Xe tự lái Uber đâm chết người, tại sao lại là ở Arizona?