Trung Quốc: Cho thuê "người yêu" về ra mắt gia đình