U.23 Việt Nam mồ hôi nhễ nhại dưới nắng gắt vẫn tích cực tập luyện tại Buriram
Đóng bè di chuyển ở thành phố Thanh Hóa vì nước sông Mã dâng
Mỏi mắt trông tin vợ con bị cuốn trôi giữa vùng rốn lũ