Viết tiếp câu chuyện tăng trưởng

Viết tiếp câu chuyện tăng trưởng

04:29 31/12/2021 0

Năm 2021 đã chính thức khép lại với nhiều chỉ số vĩ mô ở trạng thái “lần đầu tiên” hoặc “lập kỷ lục” cả mặt tích cực và hạn chế, cho thấy nền kinh tế đất nước đã trải qua một hành trình vô cùng gian truân nhưng cũng hết sức kiên cường.

Kinh tế đang hồi phục

Kinh tế đang hồi phục

06:22 20/10/2021 0

Xuất khẩu và thu hút vốn FDI từ đầu năm đến nay vẫn tăng trưởng, cho thấy dấu hiệu để kinh tế Việt Nam tiếp tục đi lên.