Quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép ma túy

Quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép ma túy

08:45 22/12/2021 0

Người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị quản lý tại gia đình trong thời hạn 1 năm kể từ ngày ra quyết định. Việc quản lý được xem là biện pháp phòng ngừa người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.