Đăng kiểm ô tô

Ô tô thiết kế chỉ sáng một đèn lùi vẫn được đăng kiểm
Tư vấn xe

Ô tô thiết kế chỉ sáng một đèn lùi vẫn được đăng kiểm

Trong văn bản mới nhất gửi đến các đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc, Cục Đăng kiểm nghiêm cấm các đơn vị đăng kiểm tùy tiện đánh giá một hạng mục nào đó là khiếm khuyết nhưng không đúng quy định, ví dụ như ô tô thiết kế chỉ có một đèn lùi.

Top