Thành Mới - vàng lá xuất hiện sau mỗi cơn mưa

Thành Mới - vàng lá xuất hiện sau mỗi cơn mưa

06:33 26/07/2022 0

Di tích văn hóa Óc Eo Thành Mới được Louis Malleret nhắc đến trong những năm 1936 - 1937 với việc ghi nhận 3 vết tích kiến trúc đền thờ phát hiện ở các điểm đã bị đào phá và đặc biệt là nhóm di vật quý tìm thấy gồm 1 vương miện và 1 thắt lưng bằng vàng.

Vương quốc Phù Nam: Lật giở từng 'trang sử đất'

Vương quốc Phù Nam: Lật giở từng 'trang sử đất'

06:31 15/07/2022 0

Vương quốc Phù Nam là một quốc gia cổ nổi tiếng ở khu vực châu Á, được hình thành trong khoảng thế kỷ thứ 1 - 2 trước Công nguyên và kéo dài cho đến khoảng thế kỷ 7 sau Công nguyên. Trung tâm vương quốc này qua tư liệu khảo cổ học được nhiều nghiên cứu xác định tại khu vực Óc Eo - Ba Thê (H.Thoại Sơn, An Giang).