Bất an với những cuộc đua xe trái phép

Bất an với những cuộc đua xe trái phép

06:20 26/02/2022 0

Cần có những chế tài thật mạnh tay để đánh thức một bộ phận thanh thiếu niên đem mạng sống của mình vào những cuộc chơi đầy rủi ro, vi phạm pháp luật.