Vượt 400 cây số để thi đấu và đoạt luôn ngôi vô địch