Giết vợ

Bản án cho người chồng cuồng ghen, giết vợ dã man
Thời sự

Bản án cho người chồng cuồng ghen, giết vợ dã man

Ghen tuông với người đầu ấp tay gối với mình người đàn ông ở Trà Vinh đã ra tay giếtvợ mình.

Top