Chạy bộ /// ShutterStock

Chạy bộ, đạp xe... giúp bạn 'yêu' sung hơn!

04:38 18/08/2019 0

Một nghiên cứu mới trên Tạp chí Y học Giới tính, cho thấy những người dành nhiều thời gian để tập luyện tim mạch, đã giảm rối loạn chức năng "yêu” xuống 22% so với những người ít tập, theo Insider.