chống người thi hành công vụ
Tông thẳng ô tô vào công an đang làm nhiệm vụ

Tông thẳng ô tô vào công an đang làm nhiệm vụ

2
Khi trung úy công an Trần Văn Bình đưa điện thoại lên quay phim thì tài xế điều khiển ô tô lao thẳng vào người buộc trung úy Bình phải bám vào cần gạt nước, và bị đẩy rê hơn 100 m.