Thủ đoạn ma mãnh của đường dây “tín dụng đen” cho vay nặng lãi hơn 21,2 tỉ đồng
Ông trùm bốc bát họ với sở thích... vả vào mặt phụ nữ túng thiếu
Cái kết cho thợ đá nghiện ngập kiêm cho vay nặng lãi