Những “thánh chửi” trong đường dây cho vay trăm tỉ qua app lãi suất “cắt cổ”
Thủ đoạn ma mãnh của đường dây “tín dụng đen” cho vay nặng lãi hơn 21,2 tỉ đồng
Ông trùm bốc bát họ với sở thích... vả vào mặt phụ nữ túng thiếu