1.000 học sinh dân tộc thiểu số tham gia hội thi cồng chiêng
Bầy khỉ vàng làm khổ bà con vùng biên giới
Nỗi đau…lá ngón
Những lớp học khốn khó ở vùng cao
Thảm kịch trên sông Hồng, 9 người chết và mất tích gần biên giới
Những phong tục kỳ lạ ở Bình Định
Tết của người Vân Kiều