Xe bánh tổ chay hiếm gặp của người Tiều
Mùa đông thưởng thức sủi dìn - đặc sản trứ danh Hải Phòng