Vương Trung Hiếu

‘Bàn tay Clinton’ và những cách bắt tay “biến thể” trên thế giới
Văn hóa

‘Bàn tay Clinton’ và những cách bắt tay “biến thể” trên thế giới

Bắt tay là một hình thức chào hỏi “bình đẳng”. Với sự suy yếu dần của các chế độ quân chủ, việc bắt tay ngày càng trở nên phổ biến, và thậm chí đã được đưa vào sổ tay nghi thức hồi thế kỷ 19.

Top