Một trong những mô hình thiết bị mà Samsung trình diễn gần đây  /// Ảnh: Samsung Display

Samsung đang nghiên cứu điện thoại có thể cuộn lại

0
Samsung có thể đang tìm cách mở rộng dòng thiết bị gập lại của mình bằng cách giới thiệu một chiếc điện thoại có thể cuộn lại, dựa trên những gì công ty đã nộp trong hồ sơ đăng ký bằng sáng chế của mình.