CCCD

Từ 1.3, những mẫu hộ chiếu và CCCD nào cùng có giá trị sử dụng?
Thời sự

Từ 1.3, những mẫu hộ chiếu và CCCD nào cùng có giá trị sử dụng?

Với việc điều chỉnh chính sách về xuất, nhập cảnh và quản lý cư trú, hiện đang có nhiều mẫu hộ chiếu phổ thông và CCCD/CMND cùng có giá trị sử dụng.

Top