Giáo dục thể chất

Sinh viên có thể kéo dài thời gian học ĐH đến 15 năm
Giáo dục

Sinh viên có thể kéo dài thời gian học ĐH đến 15 năm

Với quy chế đào tạo đại học hiện hành của Bộ GD-ĐT, sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa nhưng chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ thông tin sẽ có thêm thời gian để hoàn thành.

Top