Chế biến hạt điều xuất khẩu /// Ảnh: Chí Nhân

Các kịch bản tăng trưởng của Việt Nam

0
Có thể thấy rằng nền kinh tế Việt Nam dù thuộc kịch bản nào thì khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8% và một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2020 là thách thức rất lớn. 
 
/form>