Phim Chị chị em em  /// Ảnh: ĐPCC

Mạng xã hội và thị trường phim ảnh

0
Mạng xã hội hiện đang là một nhân tố hết sức quan trọng, góp phần tác động đến sự thành bại của một bộ phim Việt khi chiếu rạp.