Khinh hạm Đức thăm cảng TP.Hồ Chí Minh ngày 6.1

Khinh hạm Đức thăm cảng TP.Hồ Chí Minh ngày 6.1

09:56 05/01/2022 1

Khinh hạm "Bayern" sẽ đến cảng Nhà Rồng ngày 6.1, theo khuôn khổ sứ mệnh nhằm triển khai Định hướng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của chính phủ Đức và minh chứng quan hệ đối tác chiến lược bền vững giữa Đức và Việt Nam.