Cần kiên quyết và nhiệt huyết để giải quyết

Cần kiên quyết và nhiệt huyết để giải quyết

15:09 04/07/2022 0

Lượng thuốc, hóa chất trong Bệnh viện Chợ Rẫy hiện chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu, là hiện tượng đáng lưu ý.Lượng thuốc, hóa chất trong Bệnh viện Chợ Rẫy hiện chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu, là hiện tượng đáng lưu ý.

Cứu lấy bệnh nhân

Cứu lấy bệnh nhân

06:04 17/06/2022 9

Tôi biết 2 câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất, một bệnh nhân (BN) được chỉ định mổ do ung thư thực quản.