Nguyễn Chí Dũng

Giao vốn gói hỗ trợ 347.000 tỉ chậm do địa phương thay đổi 'tùm lum, tà la'
Thời sự

Giao vốn gói hỗ trợ 347.000 tỉ chậm do địa phương thay đổi 'tùm lum, tà la'

Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết nguyên nhân chính khiến việc giao vốn Chương trình phục hồi phát triển kinh tế 347.000 tỉ chậm là do bộ, ngành, địa phương đề xuất không sát thực tiễn, thay đổi "tùm lum, tà la", phải làm đi làm lại nhiều lần.

Top