Nhân viên y tế

Hơn 200 bài nghiên cứu khoa học về nội tiết - đái tháo đường
Sức khỏe

Hơn 200 bài nghiên cứu khoa học về nội tiết - đái tháo đường

Trong 2 ngày 16-17.6, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình phối hợp với Hội Nội tiết - Đái tháo đường TP.Đà Nẵng đồng tổ chức hội nghị Nội tiết - Đái tháo đường Đà Nẵng mở rộng lần thứ 1 và hội nghị Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Gia Đình.

Top