Nông nghiệp có thể 'nhỏ nhưng không được lẻ'

Nông nghiệp có thể 'nhỏ nhưng không được lẻ'

08:57 29/10/2021 0

Đó là quan điểm được Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ tại tọa đàm “Nông nghiệp: Trụ đỡ vững chắc trong biến động” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 28.10.

Sản xuất kinh doanh nông sản an toàn ngày càng được chú trọng

Đẩy mạnh xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

08:00 01/10/2021 0

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1.1.2021 của Chính phủ trong 9 tháng qua, Bộ NN-PTNT cho biết, đã tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm.