/// MINH HỌA: TUẤN ANH

Say nắng - Truyện ngắn của Mạc Can ​

06:15 16/08/2020 0

Ông Lưu Bằng lò mò leo lên chiếc thang gác gãy mấy bậc, ló đầu cạnh chiếc võng của ông Mục, đưa cho ông này bao thư tiền nhuận bút. Mục mơ màng với tay bỏ vào giữa cuốn sách nằm cạnh cái radio ngay trên đầu ông ta.