biểu tình
Người biểu tình đập phá một văn phòng của chính quyền Hồng Kông tối 6.10	 /// Ảnh: AFP

Hồng Kông tính tới việc cấm internet

2
Quan chức Diệp Quốc Khiêm thuộc Hội đồng hành pháp Hồng Kông hôm qua cảnh báo chính quyền có thể tiếp tục áp dụng luật tình trạng khẩn cấp để ban hành lệnh cấm internet.