Siết chặt khai giá giao dịch bất động sản

Siết chặt khai giá giao dịch bất động sản

06:48 17/12/2021 20

Bộ Tài chính đã yêu cầu siết việc kê khai giá trong chuyển nhượng bất động sản nhằm chống thất thu thuế, nhưng khai giá thật trong giao dịch bất động sản cần những giải pháp mạnh tay hơn.

Siết môi giới bất động sản

Siết môi giới bất động sản

06:19 19/10/2021 16

Theo Bộ Xây dựng, do một số quy định pháp luật về quản lý hoạt động môi giới bất động sản hiện nay còn khá lỏng lẻo, nên cần sửa luật theo hướng các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới đều phải thành lập doanh nghiệp, văn phòng môi giới…