Chuyện lạ: Nhà máy xử lý nước thải nhưng lại xả thải ra môi trường
Những chiếc lu khổng lồ ở con đường gốm cạnh sông Sài Gòn
Người trẻ chèo thuyền súp nhặt rác trên sông Sài Gòn