FoxSports chấm ai cao điểm nhất trận thắng 2-0 của Việt Nam?
Khi cả dân tộc Yemen trông cậy vào bóng đá
Yemen có gì đáng ngại với đội tuyển Việt Nam?