Sửa sai

Sửa sai

05:15 05/04/2022 0

3 hộ dân xã Phú Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình là những người đầu tiên của tỉnh Quảng Bình tự nguyện phá bỏ những công trình mà chính họ đã xây dựng trái phép trước đó để chờ đền bù cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Công khai, minh bạch quy hoạch

Công khai, minh bạch quy hoạch

06:38 04/03/2022 0

Khoảng cuối tháng 2.2022, UBND H.Bình Chánh (TP.HCM) có báo cáo gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM về việc thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2016 - 1.7.2021.