CDC

Tây Ninh: Tăng cường trang thiết bị y tế từ tỉnh đến xã để giảm quá tải
Sức khỏe

Tây Ninh: Tăng cường trang thiết bị y tế từ tỉnh đến xã để giảm quá tải

UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung trang thiết bị y tế chuyên dùng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cùng 6 trung tâm y tế huyện và 42 trạm y tế xã, góp phần giảm tải tuyến trên.

Top