Chính sách đặc thù

'Mở' cơ chế vốn để TP.HCM giải bài toán giao thông
Chính sách - Phát triển

'Mở' cơ chế vốn để TP.HCM giải bài toán giao thông

Góp ý bổ sung, hoàn thiện chính sách đặc thù trong dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội, Sở GTVT TP.HCM đề xuất nhiều cơ chế huy động vốn ngoài ngân sách để giải bài toán vốn cho giao thông.

Top