Samsung bắt đầu sản xuất chip 3nm

Samsung bắt đầu sản xuất chip 3nm

08:05 01/07/2022 0

Samsung vừa thông báo đã bắt đầu sản xuất chip 3nm giúp mang lại hiệu suất được cải thiện trong khi sử dụng ít năng lượng hơn.