Công chứng

Cần mở rộng liên thông Cơ sở dữ liệu công chứng và địa chính
Kinh tế

Cần mở rộng liên thông Cơ sở dữ liệu công chứng và địa chính

Nhằm hạn chế giả mạo người và giấy tờ để công chứng, cơ quan có thẩm quyền cần sớm hoàn thiện xây dựng kết nối, chia sẻ dữ liệu công chứng với cơ sở dữ liệu về quản lý đất đai.

Top